02| Gjendja e arabëve para islamit – Hoxhë Ismail Asllani