10 KËSHILLA KRYESORE PËR NJË RAMAZAN PRODUKTIV

10 KËSHILLA KRYESORE PËR NJË RAMAZAN PRODUKTIV

0 1349

E di që shumica prej jush jeni shumë të shqetësuar rreth produktivitetit tuaj gjatë Ramazanit, veçanërisht në ditët e para, andaj dua të ua jap 10 këshilla kryesore të cilat ju nevojiten të qëndroni që tani të frytshëm gjatë Ramazanit.

  1. Të kesh qëllime të sinqerta, puno me përkushtim dhe bëj sa më shumë du’a për një Ramazan më të frytshëm!
  2. Gjithnjë një natë më parë, planifiko ditën tënde të Ramazanit. Zgjedhi tre detyra të rëndësishme të cilat dëshiron t’i arrish të nesërmen dhe shënoi ato në ditarin tënd si detyra kryesore.
  3. Kurrësesi të mos e braktisësh syfyrin, zgjohu së paku një orë para sabahut dhe bëje një ushqim të ekuilibruar.
  4. Menjëherë pas sabahut fillo punën me detyrat e tua më të rëndësishme, merri të paktën një ose dy detyra.
  5. Mundohu pasdite të kesh një gjumë të shkurtër, jo më shumë se njëzet minuta, para namazit të drekës ose pas namazit të drekës.
  6. Planifikoji ditët e tua të Ramazanit (dhe të jetës!) ndërmjet kohëve të namazit, e jo e kundërta. (sh.p. të planifikosh punë në kohë të namazit)
  7. Sëpaku çdo ditë rezervoje një orë për të lexuar Kur’an.
  8. Prishe agjërimin me hurma dhe qumësht ose hurma dhe ujë; Shko fale akshamin pastaj kthehu të hashë një ushqim të lehtë!
  9. Jep sa më shumë “Sadaka materiale”, përfshihu në organizimin e iftareve në bashkësi, në rrjedhat e bamirësisë, ndihmo jetimët etj., fito shpërblime duke punuar për të tjerët!
  10. Mos e humbni mundësinë për davet. Kur dikush ju pyet se për ç’arsye nuk hani, atëherë ofrojauni atyre një shpjegim të bukur për Ramazanin dhe Islamin.

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 132

0 250