Arhiva DitoreMar 12, 2017

0 300
  1. Çfarë thua për një person të cilit nuk i lejohet të fejohet e as të martohet, e as të martojë dikë tjetër?

PËRGJIGJJA: Ky person është në ihram gjatë haxhit apo umres, e që është prej ndalesave të ihramit se nuk i lejohet të lidh kurorë e të martohet, apo të martojë dikë.

  1. Një person ka veshur meste vetëm në njërën këmbë, qëllimisht, dhe i lejohet që vetëm asaj t’i jep mes’h. Si?

PËRGJIGJJA:  I vetmi rast që i lejohet është nëse ky personi nuk e ka këmbën tjetër, kështu që vesh mesten vetëm në njërën këmbë.

  1. Çfarë thua për një person i cili ka sulmuar gjahun e tij, e ia copton vetëm një pjesë të trupit, e gjahu ikë prej tij, dhe atij i lejohet të ushqehet prej atij mishi, ditën tjetër përsëri sulmon një gjah tjetër, të cilit i këputet një pjesë e trupit por nuk i lejohet të ushqehet me atë mish. Si?

PËRGJIGJJA: Gjahu i parë ka qenë prej kafshëve të detit, e që është hallall të hahet edhe mishi i cofëtinës së detit. Ndërsa gjahu i dytë është kafsha e cila jeton në tokë, kështu që nuk lejohet të hahet mishi i tij, ngase ajo pjesë e cila copëtohet prej saj konsiderohet si cofëtinë.

  1. Një burrë i martuar shkurorëzon gruan e tij, shkurorëzim përfundimtarë, por nëse vdes burri ajo e trashëgon atë, por nëse vdes gruaja ai nuk e trashëgon atë. Si?

PËRGJIGJJA: Ky burrë ka shkurorëzuar gruan e tij në një periudhë kur ishte shumë i sëmurë, në prag të vdekjes, më qëllim që ta pengon gruan nga trashëgimia, në këtë rast veprohet në të kundërtën e synimit të tij, kështu që ajo e trashigon, e nëse vdes gruaja, ai nuk e trashigon sepse ai vetë ka zgjedhur ta shkurorëzojë përfundimisht.

Autor: Muhamed ibn Abdurrahman el Arifi

Pjesa e tetëmbëdhjetë

albislam.com

NA NDIQNI NË