Arhiva DitoreSep 5, 2017

0 448

Ubadete ibn Samit (radijallahu anhu) transmeton se Pejgamberi (alejhi selam) ka thënë:

”Ai që pas zgjimit nga gjumi thotë:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ،
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

La ilahe il-lAll-llahu uahdehu la sherike leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huve ala kuli shejin kadir. El hamdullilah Subhan-All-llah ue la ilahe il-laAll-llah uAll-llahu Ekber ue la haule ue la kuvvete il-la bil-lahil. All-llahummagfirli.”

– S`ka të adhuruar tjetër përvec Allahut Një dhe të Pashoq, Atij i takon Sundimi dhe Lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send. I Madhërishëm qoftë Allahu, falënderimi i takon Allahut, s`ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Allahu është më i Madhi, s`ka ndryshim e as fuqi pa ndihmën e Allahut të Lartmadhërishëm, – pastaj lutet dhe thotë: “O Zoti im, më fal.”,

”Nëse lutet do t`i pranohet lutja, e nëse ngrihet e merr abdes dhe falet, do t`i pranohet namazi.”
(Transmeton Buhariu)

Burimi: albislam.com

Përktheu nga gj.arabr: Vedat Skenderi

0 196

Dijetari i shquar Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë thotë: Preferohet dhe më e mira është që njeriu mos të therë më shumë se sa një dele apo dash për veten dhe familjen e tij ngase Pejgamberi, alejhi selam, ka bërë kurban një dele për veten dhe familjen e tij.

Dihet mirëfilli, ai ishte krijesa më bujare, dhe ishte që më shumë e donte adhurimin ndaj Allahut dhe madherimin e Tij. Në rastin kur Pejgamberi alejhi selam theri dy desh, i dyti nuk ka qenë për familjen e tij, por ishte për umetin e tij.

Duke u bazuar në këtë, themi se më e mira është që personi të mjaftohet me therjen e një dele apo dashi kurban, për veten dhe familjen e tij. E nëse posedon më tepër nga pasuria e tij, le të jep nga të hollat e tij, ushqim ose diçka të ngjajshme në vënde të tjera që kanë nevojë, ose për nevojtarët në vëndin e tij, sepse ka njerëz të shumtë që kanë nevojë.

Burimi: “Mexhmu fetaua ue rasail shejh iben uthejmini” vell. 25 fq. 45 / albislam.com

Përktheu nga gjuha arabe: Nusret Ramadani

NA NDIQNI NË