Arhiva DitoreOct 12, 2017

0 534
  1. Idgam (الإدْغَام)

Gjuhësisht k kuptimin: Shkrirje.

Përkufizimi terminologjik: Shkrirja e Nunit me Sukun dhe të Tenvinave në 6 shkronjat të cilat vijnë pas tyre me teshdid.

Idgami ndodh para gjashtë shkronjave:

(ي , و, ن , م , ل , ر)

Idgami ndahet në dy lloje:

  1. Idgam me Gune (إدْغام  بِغُنَّة)  ( Shkrirje me tingull hundor) (ي , و, ن , م ).
  2. Idgam pa Gune (إدْغام بلا بِغُنَّة) (Shkrirje pa tingull hundor) ( ل , ر).

  1. Idgami me Gune:

Shkronjat Nuni me sukun

Lexohet

1

ي

مَنْ يَعْمْل

مَن يّعْمَلْ

2

و

وَلِدٍ  مِنْ

مِن وَّلَدٍ

3

ن

نَذِيرٍ مِنْ

مِن نَّذِيرٍ

4

م

مِنْ مَسَدٍ

مِن مَّسَدٍ

 

 

Shkronjat

Tenvinat

Lexohet

1

ي

يَومَئِذٍ وُجُوهٌ

وُجُوهُ يَّومَئِذٍ

2

و

خيْرٌ وَ أَبْقَي

خَيْرُ وَّ أَبْقَي

3

ن

كُلاً نُمِدُّ

كُلاَ نُّمِدُّ

4

م

قَولٌ مَعْرُوفٌ

  قَولُ مَّعْرُوفٌ

  1. Idgami pa Gune:
 

Shkronjat

Nuni me sukun

Lexohet

1

ل

أَنْ لَو

أَن لَّوْ

2

ر

رَبِّهِمْ  مِنْ

مِن رِّبِّهِمْ

Shkronjat Tenvinat

Lexohet

1

ل

مَالاً لُبَداً

مَالاَ لُّبَداً

2

ر

غَفُورٌ رَحِيمٌ

غَفُورُ رَّحِيمٌ

Vërejtje:

Nëse Nuni me Sukun ndodh në këto katër fjalë nuk ka Idgam por lexohet ashtu si shkruhet (nuk shkrihen por  shqiptohen):

الدُّنْياَ         بُنْياَنٌ         قِنْواَنٌ         صِنْواَنٌ

Shkronjat e Idgamit të bashkuar në një fjalë për ti mbajtur mend më lehtë:

يَرْمِلُونَ

Përgatiti; Hoxhë Vedat Skenderi

Burimi; albislam.com

NA NDIQNI NË