Arhiva DitoreNov 1, 2017

0 763

Kur mund të shohësh fytyrën e vërtetë të njerëzve?

1. Gjatë marrëdhënieve financiare.
2. ‎Në udhëtim, me kusht që të jetë i vështirë, pra, përjashtohet udhëtimi i rehatshëm.
3. ‎Gjatë emocioneve, në gëzim, në hidhërim bien maskat.
4. ‎Kur ndahen përgjegjësitë, detyrat apo obligimet.
5. ‎Kur je në krizë, dikush ikë e dikush të afrohet.
6. ‎Shoqërimi i gjatë me dikë.
7. ‎Marrëdhëniet me ata që janë të panevojshëm për ty ose në një pozitë më të ulët.

Jasir El-Huzejmij
Përktheu nga gjuha arabe: Agim Bekiri

Burimi: albislam.com

NA NDIQNI NË