Arhiva DitoreNov 9, 2017

0 1472

1. Mësimi përmendësh i Kur’anit nuk është t’i mësosh përmendësh vetëm shkronjat, por të qëndruarit në kufijtë e tij. – Ibn Mes’udi, radijAllahu anhu

2. “Nuk më pëlqen për mua ta kem vdekjen më të lehtë sepse është gjëja e fundit për çfarë shpërblehet një musliman.” – Omer ibn AbdulAziz, Allahu e mëshiroftë

3. “Njerëzit do t’ju nderojnë derisa nuk ua merrni gjërat që i kanë në duart e tyre, nëse e bëni këtë, atëherë ata do t’ju nënvlerësojnë juve.” – Hasan el-Basri, Allahu e mëshiroftë

4. “Frika është më e mirë se shpresa. Por, njeriu nuk është i saktë pasiqë atij kur i vjen vdekja, atëherë tek ai shpresa bëhet më e mirë se frika.” – Fudajl ibn Ajjad, Allahu e mëshiroftë

5. Të jesh i vetëm është më mirë se sa të jesh me persona injorantë.” – Omer ibn Hattab, radijAllahu anhu

6. “Ndër shkaqet më të mëdha të qetësisë është mendimi i mirë për Allahun dhe mendimi i mirë për njerzit, mendimi i mirë për Allahun lehtëson sprovat e caktuara dhe mendimi i mirë për njerëzit nuk t’i stërmadhon gabimet e tyre.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

Burimi: albislam.com

Përktheu dhe përshtati: Amir Shabani

NA NDIQNI NË