VIDEO E DITËS

HUTBE

0 267
" Meshkujt udhëheqin (dhe përkujdesën) për gartë, meqë Allahu i ka graduar (meshkujt) me disa cilësi (si fuqia fizike e tyre) mbi ato, -...

0 215
" Martoni (mos pengoni) të pamartuarit dhe të pamartuarat, edhe skllevërit dhe skllevëret tuaja – besimtarë të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu do...

ZGJODHËM PËR JU

0 6
Ebu Dardai, -Allahu e mëshiroftë!-, ka thënë; ‘’Më e dashur për mua është që, Allahu të ma pranojë një namaz, sesa dynjaja dhe çka...

0 116
Në emër të Allahut Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Falënderimi i takon Allahut, i Cili ndaloi padrejtësinë për Veten e Tij dhe e bëri të ndaluar mes robërve...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1016
Pasi që u martua i biri, prindi shkoi ta bekon në shtëpinë e tij. Pasi që u ul, kërkoi nga ai ta sjell një...

0 191
Fotot më të bukura, nga gratë më të bukura!! Fotoja e parë: Gruaja e cila e di përmendësh librin e Allahut dhe dispozitat e tij...

ILMIHALLI

0 195
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 349
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË