VIDEO E DITËS

HUTBE

0 2706
Rob të Allahut, keni dro Allahun, dhe vetëm Atë adhuroni, Ate madhërojeni në këto ditë të mëdha, ngase këto ditë janë ditët më me...

0 1532
Allahu, xhele ue ala, thotë: "Me të vërtetë, numri i muajve te Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, prej ditës që i ka krijuar...

ZGJODHËM PËR JU

0 3871
Muaji Muharem ka disa veçori. Prej veçorive më të theksuara: -Është një nga muajt e shenjtë. Allahu subhanehu ue teala, thotë: “Tek Allahu numri i...

0 821
Një njeri ishte furnizuar me fëmijë, e njerëzit i thanë: Allahu e bëftë prej të mirëve (salihin)! Ai tha: Jo. Nuk dua të jet prej tyre. Njerëzit...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 393
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 499
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 12
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Imani është shtatëdhjetë, ose...

0 58
Abdullah ibën Mes'udi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thotë: i Dërguari i Allahut na ka treguar, e ai është i sinqerti dhe i...

NA NDIQNI NË