A E KE DITUR KËTË!!

A E KE DITUR KËTË!!

0 782

– Si të fitosh shtëpi në Xhenet?

E para: Lexo suren Ihlas dhjetë herë.

E dyta: Fali dymbëdhjetë rekate synet, jashtë atyre detyruese.

– Si të fitosh thesar në Xhenet?

Thuaj: La havle ue la kuvet il-la bil-lah.

– Si e mbjell pallmën tënde në Xhenet?

Thuaj: Subhanallah el adhim ue bihamdihi.

– Si të mbillen pemët e tua në Xhenet?

Thuaj: Subhanallah ue elhamdulilah ue la ilahe il-lallah vAllahu ekber.

– Si të falen gjynahet e tua, edhe nëse ato janë si shkuma e detit?

Thuaj: Subhanallah ue bihamdihi, njëqind herë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 283