A e kemi abdesin e plotë nëse në dhëmbë na kanë mbetur copëza ushqimi?

A e kemi abdesin e plotë nëse në dhëmbë na kanë mbetur copëza ushqimi?

0 622


Pyetje: Kur hamë ushqim mbesin pjesë të ushqimit mes dhëmbëve, nëse marrim abdes apo lahemi, e nuk mund t’i largojmë këto mbetje, a janë abdesi apo larja në rregull?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut…

Abdesi është i saktë, ashtu edhe larja edhe nëse mbet diç mes dhëmbëve, mirëpo largimi i tyre është më mirë.

Fetvatë e Komisionit të Përhershëm 5/234.

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi në gj. shqipe: albislam.com