A i jipet zeqati personit të sëmurë për nevoja shërimi?

A i jipet zeqati personit të sëmurë për nevoja shërimi?

0 1561

Pyetje :

A lejohet t’i jipet zeqati personit i cili ka nevojë urgjente për ato para. Sepse, personi në fjalë nuk posedon mundësi materiale t’i paguaj kontrollat mjeksore dhe barnat ?

Përgjigje:

Nëse nuk posedon të holla personale të kontrollohet tek mjeku apo edhe t’i blej ilaçet. Atëherë, lejohet t’i jipet zeqati, sepse me të hollat e zeqatit, ai kryen me rregull kontrollat mjeksore dhe blerjen e barnave. Në këtë rast, ai llogaritet i varfër, dhe ndihmohet përmes dhënies së zeqatit.

Shejh Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan,- Allahu e ruajtë.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani