A i ka hallall parat imami që mungon në vakte (namazet në xhami)?

A i ka hallall parat imami që mungon në vakte (namazet në xhami)?

0 130

Pyetësi; Hoxhë i nderuar! Jam imam xhamie, por shumë vakte mungoj, ndonjëher me arsye e ndonjëher pa arsye, çfarë më këshillon!?

Përgjigje; Allahu ka ndaluar ngrënien e pasurisë e njëri tjetrit me padrejtësi dhe haram; “Dhe mos e hani pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar.” (Bekare; 188).

Parat që i mer nuk i ke hallall, nëse nuk vepron në këtë mënyrë;

1. Shënon sa vakte ke munguar, sidomos rastet pa arsye dhe i largon nga rroga mujore, ose i le ato para në xhami ose i jep sadaka ose nga kush e ke mar rrogën ia kthen atë pjesë të parave aq sa ke munguar.

2. Ose, nëse nuk je që bën sabër me qenë i rregulltë në pesë vaktet, merre një bashkëpuntorë, t’i mbaj hutbet dhe ai le t’i falë vaktet dhe ia jep pjesën e rrogës atij aq sa i takon.

3. Ose dorëzoje dekretin e imamllëkut dhe gjej punë tjetër. Përndryshe, duhesh me pas frikë Allahun, ngase paguhesh si imam dhe duhesh të jesh aty me u pri njerëzve në namaz e jo mi lënë xhematin pa hoxhë, përpos nëse ke ndonjëherë arsye të justifikuar nga sheriati Islam.

Zoti e di më së miri!

Shejh Muhamed Salih el Uthejmini, rahimehullah

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com