A jam i obliguar që të pasoj që të gjitha llojet e Tevhidit?

A jam i obliguar që të pasoj që të gjitha llojet e Tevhidit?

0 1090

Pyetje: A jam i obliguar që të pasoj që të gjitha llojet e Tevhidit?

Përgjigje: Gjithsesi! Përndryshe nuk mund të jesh musliman!  Në qoftë se e mangëson një lloj prej llojeve të Tevhidit nuk je musliman. Nëse, fjala vjen, e mangëson dhe rrënon Tevhidin Err-Rrububije, Tevhidin El-Uluhijje apo  Tevhidin e Emrave dhe të Cilësive, nuk je musliman, përveç nëse je i padijshëm për këtë, atëherë arsyetohesh, e pastaj i mëson e pendohesh tek Allahu, në këtë rast e kaluara nuk të dëmton.

Shejh Dr. Salih El-Fevzan[1]

Nga arabishtja: Mirsim N. Maliqi

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

[1] Nga faqja zyrtare e shejhut.