A ka mëkat nëse refuzon të martohet me djalë fetar të devotshëm?

A ka mëkat nëse refuzon të martohet me djalë fetar të devotshëm?

0 975

Pyetja: Jam një vajzë gjashtëmbëdhjetë vjeçare dhe para një kohe një djalosh fetar kërkoi të martohet me mua. Ai në fakt është muezin në një xhami, megjithatë unë e refuzova. A jam mëkatare për këtë refuzim edhe pse ai është besimtar, prej atyre që janë të përpiktë në kryerjen e obligimeve fetare?

Përgjigje:

Falënderimi i takon Allahut. Nëse nuk dëshiron të martohesh me ndonjë person, edhe nëse është besimtar i mirë, nuk ke mëkat sepse përveç të qenurit besimtarë i mirë, martesa e lumtur e ka edhe kushtin e zgjedhjes së personit tek i cili do të gjejmë prehje shpirtërore. Nëse shkaku i mospëlqimit sepse ai është besimtar i devotshëm atëherë ke mëkat sepse nuk lejohet të urrehet besimtari i devotshëm. Besimtarët e duan njëri tjetrin në emër të Allahut, por kjo nuk dmth. Se për shkak të devotshmërisë së ndonjërit ne duhet të martohemi me të edhe në raste kur ndjejmë se shpirti ynë nuk anon kah njeriu në fjalë. Allahut I takon dija absolute.

Burimi; albislam.com

(El Munteka min Fetaua Esh Shejh Salih El Feuzan 3/226)

përktheu: Talha Kurtishi

GJITHASHTU NË ALBISLAM