A lejohen poezitë elegjike për të vdekurin?

A lejohen poezitë elegjike për të vdekurin?

0 639

“Nëse elegjia thuret me qëllim që të vihet në dukje ana e mirë e të vdekurit, që do të motivojë ndjekjen e veprave të tij të mira si p.sh. bujarinë, fisnikërinë, xhihadin në rrugë të Allahut, mohimin e të keqes dhe thirrjen në mirësi, përmendja e këtyre elementeve në elegji, ju bën dobi besimtarëve, nuk i dëmton por i bën të ndihen mirë.
Nëse elegjia e shton fatkeqësinë, nxitë vajtimin, prekë ndjenjat e të afërmve të të vdekurit dhe i angazhon ata me vajtim e piskamë, atëherë nuk duhet të thuren fjalë të tilla ngase shpjerin në haram.”

Muftiu Abdulaziz b. Baz
Përktheu nga arabishtja: Agim Bekiri

Burimi: albislam.com