A lejohet dërgimi i zekat fitrit në vend tjetër?

A lejohet dërgimi i zekat fitrit në vend tjetër?

0 815

Pyetje: Zekatul fitrin për mua e kam dërguar tek familja ime që ata ta japin në vendin tim, a është ky veprim i saktë?

Përgjigjja: falënderimi i takon Allahut…

Nuk prish punë, lejohet inshaAllah, mirëpo ta japësh në vendin ku je është më së miri, ta japësh në vendin ku qëndron të varfërve është më primare, e nëse e dërgon tek familja jote që ata ta japin të varfërve, nuk ka gjë të keqe.

Dijetari Abdulaziz ibn Bazi Allahu e mëshiroftë

Fetava Nurun ala Derb 2/1208.

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com