A lejohet emërtimi i dy fëmijëve të mi me të njëjtin emër?

A lejohet emërtimi i dy fëmijëve të mi me të njëjtin emër?

Pyetje: A lejohet emërtimi i fëmijës me të njëjtin emër sikurse fëmija i parë, p.sh fëmija im i parë e ka emrin Muhamed me të njëjtin emër dëshiroj ta emërtoj edhe fëmijën tim të dytë, a ka ndonjë ndalesë për një gjë te tille?

 

Përgjigje: Bismilahirrahmanirrahim
Falënderimi i takon Allahut…
Emri vendohet me qellim që të dallohet nga të tjerët, prandaj nuk është mirë të vendohet i njëjti emër përpos nëse i shtohet një sqarim ne emërtim si për shembull: Muhamedi i madh, Muhamedi i vogël dhe gjithashtu në mënyrë që më vonë të mos përzihet gjenealogjia e pasardhësve. Është pyetur shejh Xhibrini: a lejohet brenda familjes të emërtohen me të njëjtin emër? Është përgjigjur: Në esencë ndalohet në mënyre që të mos përzihet gjenealogjia… përpos nëse njëri vdes pastaj emërtohet i njëjti me të njëjtin emër. Allahu e di më së miri.

Burimi: albislam.com