A lejohet gjykimi me ligje tjera pos sheriatit në vende ku sundojnë ato ligje?

A lejohet gjykimi me ligje tjera pos sheriatit në vende ku sundojnë ato ligje?

0 1033

Pyetje: Në një shtet ku gjykohet me ligje tjera pos ligjit islam a lejohet që myslimanët, në rast kur ndodh ndonjë padrejtës,i të kërkojnë gjykimin me ato ligje për të arritur të drejtat e tyre?

Përgjigje: Po lejohet, në qoftë se nuk mund të arrijnë deri tek e drejta e tij vetëm se në këtë mënyrë, pra nuk ka gjë në këtë. Mirëpo,nijeti i tij kur gjykohet tek ata nuk duhet të jetë ashtu sikur gjykohet me sheriat sepse në rastin e dytë duhet patjetër t’i nënshtrohet  dhe e ka obligim ta pasojë vendimin e sheriatit. Shembull për këtë është kur dikush shkon tek ata që gjykojnë me ligj tjetër pos sheriatit, pra në polici për të kërkuar të drejtën e tij nëse dikush I ka vjedhur pasurinë.

Përktheu: Nexhat Ceka

Burimi: albislam.com