A lejohet për gruan të vendojë unazë në gishtin e mesëm dhe atë tregues?

A lejohet për gruan të vendojë unazë në gishtin e mesëm dhe atë tregues?

0 1120

Pyetje: A lejohet për gruan të vendojë unazë në gishtin e mesëm dhe atë tregues?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut…

Gruaja lejohet të vendojë unaza në të gjitha gishtat e saj. Imam Neveviu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “të gjitha myslimanët janë të mendimit se është sunet për burrin të vendojë unazën në gishtin e tij të vogël, ndërsa për sa i përket gruas, i lejohet asaj të vendojë unaza në të gjitha gishtat” –  përfundoi fjala e tij nga “Komentimi i Sahih Muslim” dhe “Aunul M’abud”

Muhamed ibën Salih elMunexhid

Përktheu: Agim Bekiri

Burimi; albislam.com