A lejohet puna si pastrues enësh në të cilat enë servohet mish derri?!

A lejohet puna si pastrues enësh në të cilat enë servohet mish derri?!

0 922

A lejohet puna si pastrues enësh në të cilat enë servohet mish derri?!

Pyetje: Shejh i nderuar! Kam disa shokë që në disa shtete të Europës punojnë si pastrues në kuzhina restoranesh, përkatësisht piceri, të cilat në gatesat e tyre përdorin edhe mishin e derrit. Këta përbrenda punës së tyre kanë njashtu edhe pastrimin e enëve në të cilat është servuar mishi i derrit. A lejohet kjo punë?!

Përgjigje: Kjo punë nuk është e lejuar; E lus Allahun e Madhërishëm t’ju begatojë me një punë të bekuar.

Shejh Muhamed Ez-Zugbi[1]

Nga arabishtja: Mirsim Maliqi

Burimi: albislam.com

[1] Fetvaja me nr. 55, e dhënë në faqën e tij oficiale.