A lejohet që haxhiu gjatë periudhës së ihramit të bartë unazë dhe orë ?

A lejohet që haxhiu gjatë periudhës së ihramit të bartë unazë dhe orë ?

0 385

Pyetje: A lejohet që haxhiu gjatë periudhës së ihramit të bartë unazë dhe orë ?

Përgjigje: Lejohet bartja e orës dhe unazës gjatë periudhês kur haxhiu gjendet në ihram. Mbajtja e orës dhe unazës është përhapur tek njerëzit. Andaj, nuk ka argument i cili ndalon bartjen e tyre.

Shejh Hamed Ibn Abdullah Ibn Abdulaziz el Hamed.

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com