A lejohet që jobesimtari të hyjë në xhami për të dëgjuar ligjëratë?

A lejohet që jobesimtari të hyjë në xhami për të dëgjuar ligjëratë?

0 557

A lejohet që jobesimtari të hyjë në xhami për të dëgjuar ligjëratë?

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut…

“Lejohet, nëse kemi siguri që ky jobesimtarë të mos e njollos xhaminë, ngase hyrja në xhami është për të mirën e tij, e nuk i bën dëm asgjë xhamisë, sikur që lejohet jobesimtari të hyjë në xhami e të qëndrojë për më gjatë për të rregulluar xhaminë, ngase është në dobi të xhamisë, po ashtu lejohet që të hyjë për të dëgjuar ligjëratat ngase mund të jetë shkak për udhëzimin e tij. I Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka lidhur Thumame ibn Athalin në xhami”.

Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com