A lejohet që motra myslimane t’i ndjekë derset në Xhami!?

A lejohet që motra myslimane t’i ndjekë derset në Xhami!?

0 1007

Pyetje: A lejohet që motra myslimane t’i ndjekë derset  (mësimet) të cilat mbahen

në Xhami!?

Përgjigje:

Po, i lejohet motrës myslimane t’i ndjekë mësimet fetare në xhami me temë nga Akideja, Fikhu, Hadithi, Sireja etj.

Mirëpo kjo lejohet nëse myslimaneje vishet ashtu si urdhëron Kur’ani dhe Suneti si dhe mos të dal e parfymosur me erëra të mira.

Njashtu, ajo duhet të qëndrojë larg burrave, sepse Muahmedi,- salallahu alejhi ve selem!,- ka thënë:

”Rreshti (safi) më i mirë për gratë në namaz është rreshti i fundit, kurse rreshti më i keq për gratë në namaz është rreshti i parë.’ (Muslimi).”

Rreshti i parë është dhe qëndron më afër burrave, kurse rreshti i fundit është më larg burrave, andaj edhe është rreshti më i mirë për gratë.

Allahu është më i Dituri!

Burimi; albislam.com

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani Preshevë.

GJITHASHTU NË ALBISLAM