A lejohet shprehja “ky është demokrat”?

A lejohet shprehja “ky është demokrat”?

Pyetje: Më parë në vendin tonë, kur donin të thoshin për ndonjë njeri se është i drejtë, thoshin “ky komunist”, e sot me sistemin demokratik, kur dëshirojnë të thonë për ndonjë njeri se është i rrafshët dhe nuk i shikon imtësitë thonë: “ky është demokrat” me qëllim për ta lavdëruar. Çfarë na thoni në lidhje me këtë?

Përgjigje: Nuk lejohet që besimtari të emërtohet me këto emra të shëmtuar, që në vetvete përmbajnë ateizëm, apo shirk, por edhe janë “besnikë” ndaj imoralitetit dhe po ashtu edhe komunizmi dhe demokracia janë sisteme të shfrenuara të kufrit, e si dikush me këto emra ta lavdërojë besimtarin. Allahu na ruajt nga padituria dhe kurthet e shejtanit.

Burimi; albislam.com