A lejohet të agjërohet ramazani vetëm 28 ditë?

A lejohet të agjërohet ramazani vetëm 28 ditë?

0 514

Përgjigje: Është vërtetuar me hadithe të vërteta profetike nga pejgamberi, sal-Allahu alejhi ue selem, se muaji nuk ka mundësi t’i posedoj 28 ditë, pra ose i posedon 29 apo 30 ditë. Nëse vërtetohet sipas sheriatit islam se nesër është bajram dhe muslimanēt deri këtë ditë sipas llogarisë së tyre kanë agjëruar vetëm 28 ditë, kjo aludon që ata ditën e parë të ramazanit nuk e kanë agjëruar, obligohen ta kompenzojnë atë ditë pas bajramit, ngase muaji i posedon 29 ose 30 ditë, e nuk ka mundësi qē muaji t’i posedojë vetëm 28 ditë.

Shejh Abdulaziz Ibn Bazi, rahimehullah, Allahu e mëshiroftë

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com