A lejohet të punësohem në bankë?

A lejohet të punësohem në bankë?

0 975

Pyetja: Hoxhe pas studimeve në drejtimin e ekonomisë, shfaqet rasti për punësim në bankë. Meqë është një banke joislame dhe kamata është në përdorim, do te doja te dija a është gabim nëse punësohet një musliman aty, edhe nëse nuk është ai që e jep kamatën! Ju faleminderit për kohen tuaj, Zoti ju shpërbleftë juve dhe te gjithë besimtarëve musliman.

Pergjigje: Bismilah, elhamdulilah

Shejh Uthejmini thotë: Nuk lejohet të punosh në institucionet që punojnë me kamatë qoftë edhe si shofer apo rojtar sepse kjo patjeterson pajtimin me atë mëkat qe e kryen institucioni nga njëra ane dhe tjetra ai që mohon një gjë nuk mund që të punojë për interesin e asaj gjëje. Nëse punon në dobi të atij gabimi atëherë ai pajtohet me atë gabim e ai që pajtohet me një mëkat e merr edhe dënimin e tij.

Sa i takon atij qe merret direkt me kontratën, shkrimin, dërgimin dhe deponimin e kamatës e te ngjashme është vërtetuar se Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, ka thene: “Allahu e mallkon marrësin e kamatës, dhënësin e saj, dëshmitarët e kontratës (me kamate) dhe shkruesin. Gjithashtu tha: ata janë te njëjtë.”

Burimi: albislam.com