A lejohet t’i përgjigjem ftesës për në krishtlindje dhe a lejohet të hamë nga ushqimi që është përgatitur për këtë festë?

A lejohet t’i përgjigjem ftesës për në krishtlindje dhe a lejohet të hamë nga ushqimi që është përgatitur për këtë festë?

0 782


A lejohet t’i përgjigjem ftesës për në krishtlindje dhe a lejohet të hamë nga ushqimi që është përgatitur për këtë festë?

Nuk lejohet festimi i kremteve të ndryshme të shpikura siç janë krishtlindjet, Nevruzi, Mevludi, Israja dhe Miraxhi as që lejohet ngrënia nga ushqimet që është përgatitur për këto festa. Nuk lejohet t’u përgjigjemi ftesave të tyre në këto festa ngase përgjigja e ftesës inkurajon ata dhe shpreh një lloj pëlqimi i risive të tyre, mandej kjo bëhet shkak për mashtrimin e injorantëve me këtë gjë dhe çon deri të mendimi se besimi i tyre është i vërtetë. Allahu e di më së miri.

Abdullah ibën Xhibrin

Përktheu: Agim Bekiri

GJITHASHTU NË ALBISLAM