A llogariten poezitë elegjike nga na’ji i ndaluar?

A llogariten poezitë elegjike nga na’ji i ndaluar?

0 523

(Na’j d.m.th. ngritja e zërit për të lajmëruar vdekjen e dikujt, të shoqëruar me përmendjen e të mirave të të vdekurit)

“Poezitë elegjike për të vdekurin nuk llogariten nga na’ji i ndaluar, mirëpo nuk është e lejuar teprimi në të lavdëruar aq sa të gënjejë siç është puna me shumë prej poetëve”

Mufti Abdulaziz b. Baz
Përktheu nga arabishtja: Agim Bekiri

Burimi: albislam.com