A ndikon leximi i Kur’anit në zhvillimin e aftësive mendore?

A ndikon leximi i Kur’anit në zhvillimin e aftësive mendore?

0 1758

Pyetje: selam alejkum. Jam nxënëse dhe po punoj rreth një projekti për të mësuarit, andaj desha te di: Cilat janë disa nga dobitë e leximit të Kur’anit dhe a ndikon leximi i Kur’anit në zhvillimin e aftësive mendore. Allahu ju shpërbleftë!

 

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të Dërguarin, familjen dhe ithtarët e tij:

S’ka dyshim se prej punëve më të mira është leximi i Kuranit. Allahu ka garantuar një shpërblim të madh për ata që e mësojnë, lexojnë, sodisin dhe veprojnë sipas tij. Një rregull gjeneral që është edhe emëruesi i përbashkët i të gjitha riteve (ibadeteve) është dobia që sjellin ato në këtë dynja, krahas dobive në botën e përtejme, edhe pse herë i perceptojmë ato dobi e herë jo. Shumë dijetarë që merren më mrekullitë shkencore të Kuranit kanë vërtetuar dobi të shumta që lë mësimi dhe leximi i Kuranit, prej tyre:

–         kthjellon trurin

–         forcon memorien

–         qetëson dhe stabilizon psikikën

–         gëzon dhe lumturon

–         mënjanon frikën dhe dëshpërimin

–         zhvillon oratorinë

–         shtonë fuqinë për forcimin e raporteve sociale dhe fiton besueshmërinë e njerëzve

–         shëron sëmundjet kronike

–         zhvillon fuqinë e kuptimit

–         e bën njeriun më të fortë, më stabil dhe më të qetë.

Dy studime kam lexuar që vërtetojnë ndikimin e Kuranit në zhvillimin mendor, sidomos te fëmijët. Njërin studim e ka bërë Ahmed Mexhdhub, profesor i Sociologjisë, në Institutin Nacional për Studime Sociologjike të Kajros dhe një tjetër eksperimentim të publikuar në revistën ElBEJAN ku vërtetohet ajo që thash më lartë. Nuk është për t’u habitur, fjalët e Krijuesit, janë dritë, bar, shërim dhe përmirësim për gjithçka. Ashtu siç ndikon Kurani në përmirësimin e zemrës dhe sjelljes ashtu ndikon edhe në trupin dhe mendjen e njeriut.

 

www.albayan.co.uk / albislam.com