A obligohet femra kur falet të thërret ezanin dhe ikametin?

A obligohet femra kur falet të thërret ezanin dhe ikametin?

0 562

Pyetje: Eselamu alejkum,  hoxhë i nderuar, desha të bëj një pyetje… A duhet me e thënë ikametin femra kur të falet vetëm, d.m.th. pa xhemat? Allahu të shpërbleftë!

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi I tij qofshin mbi të Dërguarin dhe ithtarët e tij:

Ezani dhe ikameti janë farz kifaje d.m.th. obligim që mjafton të kryhet nga dikush. Ky obligim është vetëm për burrat dhe jo për gratë, sepse burrat janë ata që duhet me zërin e tyre ta lajmërojnë hyrjen e namazit dhe jo gratë. Prandaj, sipas mendimit më të saktë, femrat nuk e kanë as obligim e as të ligjshme të thirrin ezanin apo ikametin, qoftë kur falen vetë apo bashkë me gra tjera. Kjo është fetvaja e dijetarit Abdulaziz ibën Baz (Mexhmuul fetava 10/356) gjithashtu fetvaja e Komisionit të Përherhsëm për Fetfa (6/84)

Burimi në gj. shqipe: albislam.com