A obligohet udhëtari të thërret ezanin?

A obligohet udhëtari të thërret ezanin?

0 443

Pyetje: es selam alejkum hoxhë, nëse je udhëtar a e ke obligim me e thirr ezanin?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi I tij qofshin mbi Muhamedin, salallahu alejhi ve selem dhe ithtarëve të tij:

Është e ligjshme për udhëtarin të thërret ezanin për namaz edhe nëse është i vetëm. Nga kjo nënkuptohet se nuk e ka obligim, por thjeshtë një vepër e mirë dhe e vlefshme për të. Lidhur me këtë janë transmetuar shumë hadithe si për shembull:

Buhariu ka shënuar se Ebu Seidi kishte dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: “kur je me kopenë tënde apo larg vendbanimeve ngrite zërin duke thirr ezanin sepse nuk e dëgjon zërin ndonjë xhin, njeri apo diçka tjetër e të mos dëshmojë për të Ditën e Kiametit.”

Burimi në gj. shqipe: albislam.com