AGJENDA E MUSLIMANIT GJATË RAMAZANIT – 1

AGJENDA E MUSLIMANIT GJATË RAMAZANIT – 1

0 738

Pjesa e parë:

Koha e syfyrit.
1- Ngritja para agimit një orë më herët apo gjysëm ore.
2- Ngritja për ngrënien e syfyrit duke patur parasysh bereqetin e saj.
3- Abdesi, falja e dy rekateve, lutjet dhe kërkim-falje ( istigfari), Allahu ka thënë: “dhe në syfyr (kah mbarimi i natës) ata kërkonin falje për mëkate”. Dharijat:18
4- Përsëritja e ezanit pas mueznit dhe leximi i lutjes pas përfundimit të ezanit, po ashtu edhe dërgimi salavate Muhamedit, alejhi selam.
5- Shkuarja në xhami për të falur namazin me xhemat (sa i përket meshkujve)
6- Dhikri pas namazit.
7- Lutja, namazi i duhase, përmendja e Allahut dhe leximi i një pjese nga Kur’ani.
8- Prej namazit të duhase deri në dreke kohe e lirë për: lexim, punë, nxenie përmendësh, lexim të ndonjë tefsiri apo libri te haditheve dhe pushim.
Pjesa e dytë: Dreka.
1- Përsëritja e ezanit pas mueznit dhe leximi i lutjes pas përfundimit të ezanit, po ashtu edhe dërgimi salavate Muhamedit alejhi selam.
2- Falja e katër suneteve para drekës dhe dy pas farzit.
3- Lutja dhe dhikri pas namazit
4- Leximi i një pjese nga Kur’ani.
Pjesa e tretë: Ikindia
1-Perseritja e ezanit pas mueznit dhe leximi i lutjes pas përfundimit të ezanit, po ashtu edhe dërgimi salavate Muhamedit alejhi selam.
2- Pushimi, sepse edhe trupi ynë ka hak.
3- Kujdesi për punët e shtëpisë dhe ndihma e bashkëshortes që edhe ajo të ketë mundësi të përfitojë në këtë muaj të shenjtë.
4- Para akshamit për disa caste të bejme lutje dhe të lexojmë Kur’an.
Pjesa e katërt: Akshami
1- Përseritja e ezanit pas mueznit dhe leximi i lutjes pas përfundimit të ezanit, po ashtu edhe dergimi salavate Muhamedit alejhi selam.
2- Ngrënia e iftarit duke filluar me hurme për ata që kanë mundësi , nese jo atëhere me ujë duke patur qëllim me këtë pasimin e Muhamedit alejhi selam.
3- Falja e namazit të akshamit në xhami edhe pse në shumë pak vende tek ne praktikohet falja me xhemat e namazit të akshamit për fat të keq.
4- Tubimi me familjaret në sofrën e iftarit.
Pjesa e pestë: Jacia
1- Përseritja e ezanit pas mueznit dhe leximi i lutjes pas përfundimit të ezanit, po ashtu edhe dërgimi salavate Muhamedit alejhi selam.
2- Falja e namazit në xhami.
3- Falja e namazit të teravive.
4- Ndeja me familjarët.
5- Leximi i një pjese nga Kur’ani para gjumi.
6- Fjetja herët ashtu që të ketë mundësi të ngritet i freskëet për adhurim.
Përgatiti: Valdet Kamberi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 257

0 369