AGJENDA E MUSLIMANIT GJATË RAMAZANIT – 2

AGJENDA E MUSLIMANIT GJATË RAMAZANIT – 2

0 747

 Pjesa e dytë:

1- Shtimi i kërkim faljes “istigfarit” gjatë ditës dhe natës me shpresë se mund të na godasë ndonjë dhunti që na gëzon deri në ditën e gjykimit.
2- Falënderimi i Allahut për dhuntine e: fesë, mendjes, shëndetit, familjes, mbulimit, dhe rrizkut.
3- Vizita e të sëmurëve.
4- Shtimi i lëmoshave dhe bamirësia ndaj të varfërve.
5- Shpeshtimi i përmendjes së Allahut.
6- Buzëqeshja: të jetë ajo përshendetje për njerëzit, sepse vërtetë është kapar i dashurisë dhe njoftim per vllezeri, por njëherit është edhe sadaka-lemoshë e pranuar.
7- Itikafi në dhjetë netët e fundit të ramazanit në xhami.
8- Të jetuarit me Kur’anin: duke e mësuar përmendesh, lexuar , dëgjuar dhe medituar.
9- Prezentimi në ligjërata, këshilla, të përfituarit prej tyre, mandej përcjellja e asaj që keni mësuar tek të tjerët.
10- Angazhimi i fëmijeve në aktivitetet e ramazanit është edukatë për ata që ta duan këtë muaj të shenjtë.
11- Përpjekja dhe angazhimi për ta përfunduar leximin e Kur’anit më shumë se një herë brenda ramazanit.

Pershtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 231

0 252