AGJENDA E MUSLIMANIT GJATË RAMAZANIT – 4

AGJENDA E MUSLIMANIT GJATË RAMAZANIT – 4

0 809

Pjesa e katertë:

Mos e dëmto Ramazanin tend!
Mos e dëmto Ramazanin tënd duke lënë namazin!
Mos e dëmto Ramazanin tënd duke ndërprerë lidhjet farefisnore!
Mos e dëmto Ramazanin tënd duke qenë pasiv!
Mos e dëmto Ramazanin tënd duke folur shumë!
Mos e dëmto Ramazanin tënd duke u dorëzuar para duhanit!
Mos e dëmto Ramazanin tënd duke shikuar haram!
Mos e dëmto Ramazanin tënd duke mos respektuar prindërit!
Mos e dëmto Ramazanin tënd duke ecur e zbuluar!
Mos e dëmto Ramazanin tënd duke humbur kohën kot!
Mos e dëmto Ramazanin tënd nëpër ahengje të ndryshme!
Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 238

0 259