Ai i cili posedon borxhe, a duhet të e kryejë Haxhin!?

Ai i cili posedon borxhe, a duhet të e kryejë Haxhin!?

0 857

Pyetje:
Ai i cili posedon borxhe, a duhet të e kryejë Haxhin!?

Përgjigje:

Nëse muslimani ka aq shumë borxhe, saqë ia mbulojnë të gjithë pasurinë të cilën e posedon, atëherë në këtë rast nuk e ka për obligim që të kryejë Haxhin.
Allahu,- azze vexhel!,- e ka bërë obiligim kryerjen e Haxhit për ata që kanë mundësi!
Dhe , në lidhje me këtë që thamë, Allahu,- xhele shanuhu!,- thotë:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَ‌اهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ‌ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Aty ka shenja të qarta: vendi iIbrahimit, dhe kush hyn në te, ai i sigurt, Për hirë të All-llahut, vizita e shtëpisë (Qabes) ësht obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson (ai nuk e viziton); All-llahu nuk është i nevojshëm për (ibadetin që e bëjnë) njerëzit”. 1

Pra, sipas kësaj ne kuptojmë se ai që posedon borxh dikujt, saqë ai borxh ia mbulon tërë pasurinë e tij, në këtë rast obligueshmëria e kryerjes së Haxhit nga personi në fjalë bjenë dhe nuk llogaritet i mundshëm për haxh.
Në këtë rast, ai e ka për obligim që të kujdeset për larjen e borxheve, e pastaj nëse pas larjes së borxheve, e sheh se ka mundësi të shkoj në Haxh atëherë le të shkon.

Mirëpo, nëse borxhi është më pak sesa pasuria të cilin ai e ka nën pronën e tij, dhe pas larjes së borxhit ai është i sigurt se i mbetet edhe një pjesë e pasurisë e cila ia mundëson kryerjen e Haxhit, në këtë rast e lanë(paguan) borxhin, dhe pas kryerjes së borxhit, ai ka mundësi të shkon në Haxh, qoftë haxhi vullnetar ose obligativë.

Për fund, secili nga ne duhet të nxitojmë në kryerjen e Haxhit obligativë(farz) nëse na vjen mundësia.
Ndërsa sa i përket Haxhit vullnetar, nëse duam e kryejmë, por edhe nëse nuk e kryejm në këtë rast nuk do të kemi mëkat(nuk dot llogaritemi mëkatarë tek Allahu për moskyrerjen e haxhit vullnetarë).

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.
Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani
Burimi: albislam.com

1-Kur’an: Al-Imran; 97.