AKTIVITETET VAZHDOJNË

AKTIVITETET VAZHDOJNË

0 1132

Aktivitetet vazhdojnë.

image-0-02-04-7bb9335a8daf3fa1345b83486dc727dd8d47d4527b76977cc9c22be798c5be8f-Vimage-0-02-05-f544ff03d16d4ecbda99f011a7af139680b0022d4927dc8811bb0418a918b3db-Vimage-0-02-05-c09b3f5643a55ce001e6643e5aac8e81e0b78861d3830546d626535364d0967f-Vimage-0-02-05-4cf3d645c58dde3922c4e5cb560114fc822b1adb90592f48a8cca81f6d431155-V
SHH El Ihsan sot në këtë ditë të bekuar Ramazani falë donatorëve e ka gëzuar një familje me pajisje shtëpiake.
Gëzimi i familjes është edhe gëzimi jonë me shpresë dhe lutje drejtuar Allahut ta pranon këtë vepër modeste.
Poashtu shpresojmë që ky aktivitet të bëhet nxitje për donatorët tjerë bujarë. Allahu e pranoftë. Amin.

GJITHASHTU NË ALBISLAM