Besimtari në mes sinqeritetit dhe syefaqësisë – Hoxhë Ismail Asllani