BIOGRAFIA E DIJETARIT ABDULAZIZ BIN BAZ -ALLAHU E MËSHIROFTË!

BIOGRAFIA E DIJETARIT ABDULAZIZ BIN BAZ -ALLAHU E MËSHIROFTË!

0 568

Emri i tij:

Shejh AbdulAziz bin Abdullah bin AbduRrahman bin Muhamed bin Abdullah Al Baz.

U lind në qytetin Rijad, të Arabisë Saudite, në muajin Dhul Hixhxhe, në vitin 1330 H.

-Mësimet e tij i filloi që nga mosha e tij e vogël, e mësoi Kuranin përmendsh para se të hyjë në bylyk, pastaj filloi që të futet në shkencat sheriatike dhe të gjuhës arabe, duke marrë dituri nga dijetarët e mëdhenj të Rijadit.

Në vitin 1346 h, iu paraqit një sëmundje te sytë, që shkaktoi humbjen e shikimit të tij, megjithatë vazhdoi kërkimin e diturisë nga dijetarët e mëdhenj.

Dijetarët nga të cilët mori dituri:

1.Shejh Muhammed bin AbduLatif bin AbduRrahman bin Hasen bin Shejh Muhammed ibn AbdulVehab –Allahu i mëshiroftë!-

 1. Shejh Salih bin AbdulAziz  bin AbduRrahman bin Hasen bin Shejh Muhammed ibn AbdulVehab.

3.Shejh Sad bin Hamed bin Atik (Gjykatës në Rijad)

4.Shejh Hamed bin Faris (Përgjegjës i Bejtul Malit (depo e pasurisë së muslimanëve) në Rijad)

 1. Shejh Sad bin Vekkas (Dijetar i Mekes)
 2. Shejh Muhammed ibn Ibrahim Al Shejh.

Disa nga detyrat që ka ushtruar gjatë jetës së tij:

 1. U emërua gjykatës në Harexh në vitin 1357 H dhe ushtroi këtë detyrë më shumë se  14 vjet.
 2. U emërua drejtor i Universitetit Islamik të Medinës në vitin 1390 H.
 3. Kryetar i komisionit të përhershëm të fetvave.
 4. Mufti i Arabisë Saudite

Etj.

Librat e tij:

 1. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية.
 2. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة(توضيح المناسك.
 3. التحذير من البدع .
 4. رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام.
 5. العقيدة الصحيحة وما يضادها.
 6. وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله علية وسلم وكفر من أنكرها.
 7. الدعوة الى الله واخلاق الدعاة.
 8. وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفة.
 9. حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار.
 10. نفد القومية العربية.
 11. الجواب المفيد في حكم التصوير.
 12. الشيخ محمد بن عبد الوهاب(دعوتة وسيرتة
 13. ثلاث رسائل في الصلاة.

 14-حكم الأسلام فيمن طعن في القران أو في رسول الله صلى الله علية وسلم.
15-
حاشية مفيدة على فتح الباري.
16-
رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب.
17-
إقامة البرهان على حكم من أستغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين.
18-
الجهاد في سبيل الله.
19-
الدروس المهمة لعامة الأمة.
20-
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة.
21-
وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة

Vdekja e tij:

-Vdiq para mëngjesit të ditës së enjte më 27/01/1420H që është në përputhje me 13/05/1999

Allahu e shpërbleftë me Xhennet Firdeus. Amin

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 231

0 252