Bora a është e pastër dhe a mund të merret abdes me borë?

Bora a është e pastër dhe a mund të merret abdes me borë?

0 784

Bora a është e pastër dhe a mund të merret abdes me borë?

Përgjigje: Çdo reshje nga qielli është e pastër dhe mund të përdoret për abdes. Allahu i Madhëruar ka thënë: “…dhe Ne lëshuam prej qiellit ujë të pastër”. Furkan 48. Ky ujë nga qielli bien në tokë në disa forma varësisht nga klima. Nëse është më ngrohtë bien si shi e nëse është më ftohtë bien, si breshër apo si borë. Të gjitha këto janë të pastra dhe pastruese.

Burimi në gj. shqipe: albislam.com