BRENGAT E NJË TË PIKËLLUARI!

BRENGAT E NJË TË PIKËLLUARI!

0 2268

Një njeri i pikëlluar, e pyeti një njeri të urtë duke i thënë: O ti njeri i urtë, a ka mundësi të më sqarosh se ku është problemi im, jam tepër i pikëlluar?!

I urti i tha: Dëshiroj të pyes dy pyetje dhe kërkoj nga ti t’i përgjigjesh!!

Njeriu i tha: Pyet?!

I urti e pyeti: Kur erdhe në këtë dynja, ato probleme që i ke, a i solle me vete?!

Iu përgjigj: Jo!

I urti prapë e pyeti dhe i tha: Kur do ta lash dynjanë, a do ti marrish të gjitha ato probleme me vete?!

Iu përgjigj: Jo!

Atëherë i urti i tha: Një çështje të cilën nuk e solle me vete, e as nuk do të vjen me ty, më mirë është për ty, që mos ta shkakton të gjithë atë pikëllim dhe ato probleme!!

Bëhu durimtar në çështjet e dynjasë. Dhe le të jetë shikimi i jot kah qielli, më i gjatë se sa shikimi i jot kah toka, se vetëm kështu e arrin atë që e dëshiron.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 283