Ç’ është halli me atë që falë vetëm xhumanë?

Ç’ është halli me atë që falë vetëm xhumanë?

0 541

Pyetje:Muhamed ibn Uthejmini në komentimin e tij të sures Bekare, është pyetur si në vijim: Një njeri i cili e fal vetëm xhumanë, çfarë dispozite ka ky person në Islam?

Përgjigje: një gjë e tillë ndodh se ky njeri e sheh namazin si adet e jo ibadet, kështu që e sheh se shkon në xhuma, parfumohet, i vesh teshat më të bukura mirëpo për fat të keq këtë gjë e bën si adet e jo si ibadet. Sa i përket asaj që ky e fal vetëm xhumanë mendimi im personal është se: kufër bën ai person i cili e le namazin në përgjithësi d.m.th. nuk falet asnjëherë, gjithashtu dyshoj në Islamin e këtij personi se qëndron ende në Islam.

Ndërsa hoxha ynë Abdulaziz ibn Bazi mendon se ky person llogaritet qafir.

Përktheu: Nexhat Ceka

Burimi në gj. shqipe: albislam.com