Fetva dhe Konsultime

Fetva dhe Konsultime

0 639
Pyetje: Nëse vdes dikush nga antarët e familjes, a lejohet t'ia themi tallkinin duke i thënë: Nëse të vinë dy melaike thuaj; kështu e...

0 735
Pyetje: Çfarë kemi për qëllim me "Ndjekjen e metodoligjisë së Selefit"? Cilat janë shenjat e ndjekjes së kësaj metodologjie? Dhe a është patjetër ndjekja...

0 2829
Pyetje: Cili është gjykimi i sheriatit islam mbi festimin e ditëlindjes së Pejgamberit salallahu alejhi ve selem!? Përgjigje: Së pari: Dita e lindjes së Pejgamberit,- salallahu...

0 1421
Pyetje: Cila është dispozita e sheriatit islam në lidhje me personat të cilët tallen me vëllezërit tanë që janë pasues të denjë të Kur'anit...

0 2032
Pyetje: I nderuari Hoxhë! Nëse muslimani ndjenë dhembje gjatë sëmundjeve të ndryshme ose momentin e daljes së shpirtit, a i pakësohen dhe shlyhen atij...

0 2417
Pyetje: A lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër përpos Allahut? Përgjigje: Betimi jo në Allahun,- xhele veala!,- është njësoj sikur të thuash: pasha...

0 1065
Pyetje: Si mund që një musliman ta vërtetojë deshminë se: “Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i...

0 1190
Pyetje: -Kam dëgjuar se ai i cili nuk e bën tekfir mosbesimtarin, apo dyshon në kufrin e tij, ai është mosbesimtar, si përshembull ai i...

0 1456
Pyetja: A është e vërtetë se Allahu, aze ve xhele,  e zbriti Ademin, alejhi selam, në tokë që ta shlyen mëkatin e tij me...

0 1091
Pyetje: A gjithsecili që shanë fenë apo e mohon sunetin, bën kufër?! Përgjigje: Nuk ka kurrfarë dyshimi në këtë! Kush e shanë fenë apo e...

NA NDIQNI NË