Fetva dhe Konsultime

Fetva dhe Konsultime

0 307
Pyetje: Çfarë kemi për qëllim me "Ndjekjen e metodoligjisë së Selefit"? Cilat janë shenjat e ndjekjes së kësaj metodologjie? Dhe a është patjetër ndjekja...

0 2085
Pyetje: Cili është gjykimi i sheriatit islam mbi festimin e ditëlindjes së Pejgamberit salallahu alejhi ve selem!? Përgjigje: Së pari: Dita e lindjes së Pejgamberit,- salallahu...

0 1173
Pyetje: Cila është dispozita e sheriatit islam në lidhje me personat të cilët tallen me vëllezërit tanë që janë pasues të denjë të Kur'anit...

0 1620
Pyetje: I nderuari Hoxhë! Nëse muslimani ndjenë dhembje gjatë sëmundjeve të ndryshme ose momentin e daljes së shpirtit, a i pakësohen dhe shlyhen atij...

0 1485
Pyetje: A lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër përpos Allahut? Përgjigje: Betimi jo në Allahun,- xhele veala!,- është njësoj sikur të thuash: pasha...

0 851
Pyetje: Si mund që një musliman ta vërtetojë deshminë se: “Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i...

0 951
Pyetje: -Kam dëgjuar se ai i cili nuk e bën tekfir mosbesimtarin, apo dyshon në kufrin e tij, ai është mosbesimtar, si përshembull ai i...

0 1180
Pyetja: A është e vërtetë se Allahu, aze ve xhele,  e zbriti Ademin, alejhi selam, në tokë që ta shlyen mëkatin e tij me...

0 874
Pyetje: A gjithsecili që shanë fenë apo e mohon sunetin, bën kufër?! Përgjigje: Nuk ka kurrfarë dyshimi në këtë! Kush e shanë fenë apo e...

0 973
Pyetje: -Desha ta dij se cili është grupi i shpëtuar i cili është përmendur në hadithet e pejgamberit salallahu alejhi ve selem, a ekziston tani...

NA NDIQNI NË