Besimi në Allahun

Besimi në Allahun

0 949
         Si është përkufizimi i besimit (imanit) tek Ehli Sunneti dhe a shtohet e pakësohet ai? Përgjigje: Imani tek Ehli Sunneti është: “Besimi...

0 938
        Pyetje: Kush është përkufizimi i teuhidit dhe cilat janë llojet e tij? Përgjigje: Teuhidi gjuhësisht rrjedh prej foljes “vehhade-ju­veh­hidu” d.m.th. veçoritë dhe...

0 803
Pyetja: Kam një pyetje rreth kuptimit të fjalës “lailahe il-lall-llah”? e dimë se Allahu është një, d. m. th. nuk ekziston Zot tjetër i cili...

0 791
Pyetja: sa është e lejuar të shprehurit me fjalën: e kemi njohur Zotin me mendjet tona? Shtjelloni në hollësi këtë çështje, Allahu ju shpërbleftë! Përgjigjja: Falënderimi i...

NA NDIQNI NË