Besimi në Diten e Kiametit

Besimi në Diten e Kiametit

0 1197
Pyetje: A është e vërtetë se çdo njeri i vdekur do ta përjetojë shtrëngimin e varrit qoftë ai mëkatar apo besimtar i devotshëm? Përgjigje: falënderimi i...

0 1355
Pyetje: Gruaja që është martuar dy herë në dynja, a do të ketë mundësinë për të zgjedhur me cilin bashkëshort do të jetë apo qysh...

0 1380
Përse i Dërguari nuk na ka informuar për kohën kur do të ndodhë Kiameti? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut... Së pari: I dërguari salallahu alejhi ue...

0 2064
Pyetje: Kam dëgjuar se janë dhjetë kafshë për të cilat të cilat do të hyjnë në xhenet: 1) Deveja e Salihut, 2) Viçi i...

0 1172
Pyetje: -A është e vërtetë se në Kinë ekzistojnë dy fise me emër Je’xhuxh dhe Me’xhuxh, nëse po, a janë ata të cilët i ka...

NA NDIQNI NË