Akide

Akide

0 1742
Pyetje: Dua të pyes për besueshmërinë e librit Nehxhul Belaga (Shtegu i elokuencës) dhe për mendimin tuaj rreth librit në fjalë? Përgjigja: I falënderuar është Allahu....

0 1073
Pyetje: Cilët janë veçoritë dhe cilësitë e metodologjisë së ehlu sunetit dhe xhematit? Përgjigje: Ehlu suneti dallohen prej të tjerëve me veçoritë e tyre dhe me...

0 1156
Pyetje: Çfarë mund të na thoni në lidhje me disa njerëz, po edhe besimtarë muslimanë, ndërrojnë kahen e tyre, gjegjësisht ndërrojnë qëndrimin e tyre...

0 1229
Pyetje: A është e vërtetë se çdo njeri i vdekur do ta përjetojë shtrëngimin e varrit qoftë ai mëkatar apo besimtar i devotshëm? Përgjigje: falënderimi i...

0 1384
Pyetje: Gruaja që është martuar dy herë në dynja, a do të ketë mundësinë për të zgjedhur me cilin bashkëshort do të jetë apo qysh...

0 1410
Përse i Dërguari nuk na ka informuar për kohën kur do të ndodhë Kiameti? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut... Së pari: I dërguari salallahu alejhi ue...

0 2111
Pyetje: Kam dëgjuar se janë dhjetë kafshë për të cilat të cilat do të hyjnë në xhenet: 1) Deveja e Salihut, 2) Viçi i...

0 1213
Pyetje: -A është e vërtetë se në Kinë ekzistojnë dy fise me emër Je’xhuxh dhe Me’xhuxh, nëse po, a janë ata të cilët i ka...

0 1167
Pyetje: Lexova nje artikull se Abdul Wehabi ne librin e tij per Teuhidin, kaptina 50(sipas botimit anglisht) e akuzon Ademin alejhis selam për shirk...

0 1561
Dëgjimi i ajeteve të Kur’anit është adhurim (ibadet) dhe disa fjalë rreth muzikës Pyetje: -Jam një djalë i ri dhe një ditë e pashë një moshatar...

NA NDIQNI NË