Akide

Akide

0 1128
Pyetja: Cila është dispozita mbi braktisjen e Kuranit? Cili është afati kohor për ta konsideruar dikë braktisës i Kuranit. Kam dëgjuar disa që e...

0 1757
Pyetje: selam alejkum. Jam nxënëse dhe po punoj rreth një projekti për të mësuarit, andaj desha te di: Cilat janë disa nga dobitë e...

0 1192
Pyetje: Pse Kurani quhet Kuran dhe kush e bëri atë emërtim? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut ndërsa lavdërimet dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedin,...

0 2710
Pyetje: A saktësohet diç se Meleku i vdekjes ka emër tjetër përveç këtij?! Përgjgje: Ky është emri i tij në Kuran, kurse emërtimi i tij me “Azrail”, gjë...

0 804
Pyetja: Kam një pyetje rreth kuptimit të fjalës “lailahe il-lall-llah”? e dimë se Allahu është një, d. m. th. nuk ekziston Zot tjetër i cili...

0 793
Pyetja: sa është e lejuar të shprehurit me fjalën: e kemi njohur Zotin me mendjet tona? Shtjelloni në hollësi këtë çështje, Allahu ju shpërbleftë! Përgjigjja: Falënderimi i...

NA NDIQNI NË