Të ndryshme (Akide)

Të ndryshme (Akide)

0 700
Pyetje: A i lejohet muslimanit të mburret me përkatësinë e tij kombëtare duke i nënvlerësuar të tjerët? Përgjigje: Kjo nuk lejohet në Fenë Islame. Allahu...

0 2217
Pyetje: Shpesh na ndodh që në mexhlise të debatohet çështje si: feja apo kombi. Si e shqyrton Feja Islame këtë çështje? Përgjigje: Së pari, themi...

0 607
Pyetje: Si i trajton Sheriati këta njerëz që përhapin besëtytni ndërmjet besimtarëve muslimanë? Përgjigje: Ata që fusin besëtytni ndërmjet besimtarëve muslimanë, së pari duhet të...

0 709
Pyetje: Nëse biem në ndonjë besëtytni si duhet të pendohemi, a ka ndonjë dua të veçantë për këtë? Përgjigje: Për çdo gjë që është mëkat...

0 1042
Pyetja: Cilët janë njerëzit e parë qe e pranuan islamin? Përgjigje: bismilah, uelhamdulilah: Të parët që pranuan Islamin ishin: Hatixhja - bashkeshortja e të Derguarit, Ebu...

0 1232
Pyetje: A është e vërtetë se leximi i sures Tebarek (sureja el Mulk), shmang nga dënimi i varrit? Përgjigje: “Po! Hafëz Ibën Kethiri dhe të...

0 856
A mund të jetë i arsyetuar njeriu me paditurinë e tij, për çështjet që kanë të bëjnë me besimin? Përgjigje: Mospajtimi (hilafi) në çështjen e arsyetimit...

0 2000
Pyetje: Të vdekurve a u shfaqen veprimet e të gjallëve? Cili është mendimi më i saktë? Mundësisht na tregoni cilat janë librat që flasin për...

NA NDIQNI NË