Fetva dhe Konsultime

Fetva dhe Konsultime

0 1138
Pyetje: -Desha ta dij se cili është grupi i shpëtuar i cili është përmendur në hadithet e pejgamberit salallahu alejhi ve selem, a ekziston tani...

0 2128
Pyetje: Shumë mysliman janë tolerant në lidhje me gjykimin me ndonjë ligj tjetër pos ligjit të Allahut të Lartësuar, duke besuar se kjo tolerancë nuk...

0 931
Pyetje: Cila është dispozita e bartjes së hajmalive që kanë përmbajtje nga Kur’ani dhe atyre që  nuk kanë përmbajtje nga Kur’ani?   Përgjigje: Hajmalitë që nuk kanë përmbajtje...

0 501
Pyetje: A është i obliguar jobesimtari (qafiri) të përqafojë (pranojë) Islamin?! Përgjigje: Obligohet çdo jobesimtarë ta pranojë islamin, qoftë ai krishterë apo edhe çifutë, sepse...

0 644
Pyetje: Cila është dispozita për një person i cili pretendon se e di të fshehtën(gajbin)!? Përgjigje: Dispozita për çdo person i cili pretendon se e din...

0 605
Pyetje: Cili është vendimi mbi atë që shanë sahabët?! Përgjigje: Në qoftë se i shan sahabët për shkak të urrejtjes dhe armiqësisë që ka për...

0 703
Pyetje: Nëse shohim një njeri se i falë namazet në xhami, a duhet të dëshmojmë se ai është besimtar, -ashtu siç qëndron në hadith-!? Përgjigje:...

0 859
Pyetje: Kush janë Ehli Suneh uel-Xhemea'ah!? Përgjigje: Ehlis-Suneti janë ata të cilët kapen fortë pas Sunetit të Pastër Profetik dhe janë të bashkuar në të....

0 970
           Pyetje: A mund t’i arrijë të vdekurit shpërblimi i dhuruar i adhurimeve, e për të cilat nuk ka ndonjë...

0 908
Pyetje: Sot në shoqëritë tona, tallja me fenë e Allahut dhe me shenjat e saj, është diçka që bëhet shumë haptazi, si përshembull tallja...

NA NDIQNI NË