Fetva dhe Konsultime

Fetva dhe Konsultime

0 916
Pyetje: Shejh! Ndodhë që njeriut t’i vijnë disa dyshime e dilema, -qofshin ato prej paditurisë apo cytjeve të shejtanit-, e sidomos në atë çfarë ka...

0 917
Pyetje: Çka është shirku i fshehur dhe shirku i vogël? Përgjigje: Shirku i fshehur në të njëjtën kohë është edhe shirk i vogël, me këtë...

0 787
Pyetje: Siç e dini se kohëve të fundit është përhapur në mesin e kërkuesve të dijës ndarja nëpër grupe e xhemate; Cila është këshilla...

0 2002
Pyetësi: -          A lejohet që të theret dele apo pulë për shtëpinë e re, para hyrjes në të?   Përgjigje: -          Nëse therësi beson se kjo dele apo...

0 920
Braktisja e veprës së mirë për shkak frikës nga syefaqësia! Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut... Duhet ditur se shejtani është shumë i kujdesshëm që të shtyn...

0 754
Pyetje: Nëse i penduari i plotëson kushtet e pendimit, a duhet të pohojë sigurt se pendimi i tij është i pranuar, apo vetëm duhet...

0 879
Pyetje: kam nisur një biznes të vogël dhe gjatë festave të ndryshme shes mallra që janë specifike për krishtlindje, për 8 Mars e tjerë....

0 771
A lejohet t’i përgjigjem ftesës për në krishtlindje dhe a lejohet të hamë nga ushqimi që është përgatitur për këtë festë? Nuk lejohet festimi i...

0 639
Cili është vendimi i sheriatit për pjesëmarrjen në kremtet e mosbesimtarëve që janë të veçanta për ata apo përurimin e tyre? Përgjigje: pjesëmarrja në festat...

0 713
Pyetje: punoj në një fabrikë tekstili. Prej aktiviteteve të kësaj fabrike është motivimi i punëtorëve me mjete të ndryshme siç janë bonuset për krishtlindje,...

NA NDIQNI NË